Поиск по этому блогу

суббота, 15 июля 2017 г.

Історія Поділля

Повертаючись до попередньої теми, пропонуємо вашій увазі ще одне видання, що надійшло до фонду відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва – «Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст.».
Міська минувшина Поділля надзвичайно цікава та багатогранна. Задля глибшого її вивчення Вінницький обласний краєзнавчий музей у 2014 р. ініціював проведення науково-практичної конференції «Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст.». У заході взяли участь науковці з різних міст України та Польщі. Основні напрямки роботи конференції: історіографічні та джерелознавчі аспекти міської історії Поділля, археологічні дослідження міських осередків, історії заснування міських населених пунктів, здобуття селами містечкового статусу та зворотній процес, міста та містечка як промислові та торговельні осередки, міське управління та самоуправління, розвиток медицини й освіти, архітектурна історія міст тощо.
До збірника матеріалів конференції увійшло шістдесят статей, розміщених за хронологією історичних подій та згруповані за тематикою. Доповненням до текстів є численні ілюстрації – літографії, поштові листівки, світлини, малюнки, плани та документи з музейних архівів і приватних колекцій, деякі публікуються вперше.

Видання розраховане на науковців, студентів, краєзнавців та широке коло читачів, які цікавляться історією Поділля.

Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнавчий музей. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 640 с.


вторник, 4 июля 2017 г.

Історія Поділля

Нещодавно до фонду відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва надійшла книга Сергія Єсюніна «Міста Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.». У запропонованій монографії розглядаються основні аспекти розвитку міст Подільської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. У виданні досліджено головні містоутворюючі фактори – адміністративний та економічний, а також з’ясовано розвиток соціальної інфраструктури. На основі аналізу широкого кола архівних джерел та наукової літератури простежено зміни кількості міст, їх адміністративний та правовий статус, динаміка міського населення та його соціоетнічна структура. Акцентується увага на розвитку військово-стратегічної функції міст, промислово-ремісничого виробництва, торгівлі, транспортної мережі, формуванні банківсько-кредитної системи, культурно-освітнього середовища. Як підсумок проведеного дослідження, запропонована періодизація соціально-економічного розвитку подільських міст, подана їх класифікація і типологія.

Книга розрахована на науковців, студентів, краєзнавців та широке коло читачів, які цікавляться історією Поділля.

 Єсюнін, С. Міста Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : монографія / Сергій Єсюнін. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. – 336 с. : іл., карти.