Шукати в цьому блозі

пʼятницю, 17 травня 2013 р.

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Коростовецький"

Дуб черешатий
Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Коростовецький" створений у відповідності з Постановою Ради Міністрів УРСР № 500 від 28.10.84 р. "Про створення державних заказників УРСР".
Відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 року № 167/2002 "Про території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" межі заказника змінено. Площа заказника – 370 га. До складу ввійшов ландшафтний заказник місцевого значення "Коростовецький", який був створений згідно з рішенням виконкому Вінницької обласної ради народних депутатів від 25.10.1990 р. № 263.
Розташований заказник на території Гайсинського району Вінницької області у кв. 108-113 Басалачівського лісництва ДП "Гайсинський лісгосп", в 5 км. західніше с.Ладижинські Хутори на лівому березі р. Південний Буг. Ця місцевість у Середньому Побужжі зветься «Подільською Швейцарією».
Ковила ріпчаста
В межах заказника переважають лісові ландшафти, вони займають близько 96 % території та зустрічаються дерева віком до 400 років. На крутих південно-західних схилах із слаборозвинутими дерновими ґрунтами з близьким (5-40 см) заляганням подільських гранітоїдів сформувався характерний екологоценотичний ряд дубових лісів.
На ділянках соснових лісів, утворених з сосни звичайної та сосни кримської, травостій особливо багатий на лікарські рослини. Надзвичайно цінні степові та лучно-степові ділянки, які тягнуться вузькою (50-100 м) стрічкою південно-західним схилом з малопотужними (5-20 см) дерновими грунтами на гранітах, з кострицею валіською і тонконогом вузьколистим, є також степові угрупування ковили пірчастої, занесеної до "Зеленої книги України". Зустрічаються і види з "Червоної книги України": плодорічка салепова, сон чорніючий, лілія лісова, любка дволиста, аконіт несправжньопротиотруйний, коручка черемникоподібна, гніздівка звичайна. Можна побачити рідкісні для Східного Поділля види: сон український, півник угорський, рястка Гуссона, шолудивник Кауфмана.
Сон чорніючий
Досить значне ландшафтне різноманіття, багатство рослинного світу та антропогенізованість оточуючої території створюють в умовах заказника сприятливі умови для мешкання багатьох видів тварин. До складу ядра фауни входять мешканці широколистих та мішаних лісів, степів і лук та долинно-річкових комплексів. Зокрема, з ссавців це козуля, борсук, лисиця звичайна, куниця лісова, білка, заєць, кріт, їжак. Періодичні з’являються вовки. Часто трапляються сліди діяльності інших тварин обідрані оленями стовбури дерев, розритий дикими кабанами ґрунт поблизу дубів. Багатою є орнітофауна заказника. Найчастіше зустрічаються дрібні птахи типові представники місцевих лісових комплексів: повзик, шпак звичайний, дятел строкатий, іволга, дрозди, синиці тощо. З плазунів найбільш поширені: мідянка, вуж звичайний, гадюка лісова, ящірка прудка. Чисельними є також земноводні та комахи.
Лисиця звичайна
Повзик
Тут є також історичні та археологічні пам’ятки – ланцюги змієподібних окопів і траншей, печери, пов’язані з козацько-гетьманським періодом історії України.Цю красу, це багацтво природи треба нам всім шанувати і берегти, щоб зосталось на віки для прийдешніх поколінь.