Шукати в цьому блозі

середу, 7 вересня 2022 р.

Нариси життя Гайсинщини

 


Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою.

М. С. Грушевський

 

Рекрут, В. Нариси життя Гайсинщини. Кн.  ІІІ : Видатні постаті Гайсинщини у боротьбі за державність України / Валерій Рекрут. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2022.

Т. 1 : Ананій Волинець, Іван Миколайчук. – 456 с. : іл., фот.

Т. 2 : Харитон Лебідь-Юрчик, Микола Литвицький, Яків Огородник. – 408 с. : іл., фот.

 


Сьогодні до відділу краєзнавства потрапило науково-краєзнавче видання «Нариси життя Гайсинщини. Кн.  ІІІ : Видатні постаті Гайсинщини у боротьбі за державність України», яке подарував відомий краєзнавець, кандидат історичних наук Рекрут Валерій Пилипович.

 

Протягом тривалого часу державотворча діяльність багатьох видатних українців свідомо замовчувалася, або ж грубо фальсифікувалася. На жаль, часто «поза кадром» залишається не лише народ, як головний творець історії, але й справжні лідери, національна еліта. Лише за часів незалежної України пересічним громадянам вдається пізнати історичні витоки подій і зміст життя людей, які творили нашу історію. Тому тепер, коли відбувається хоч і запізнілий у часі, але закономірний процес переоцінки цінностей, пов’язаний, насамперед, із відтворенням національної ідеї, Україна повертає забуті імена патріотів, вчених, діячів культури і мистецтва, яким належить вагомий особистий внесок у становлення державності.

 


У нарисах з історії Гайсинщини на основі широкої джерельної бази висвітлюється життєвий шлях видатних подолян Ананія Волинця, Івана Миколайчука, Харитона Лебідь-Юрчика, Миколи Литвицького та Якова Огородника. Аналізується їхня участь у національно-визвольній боротьбі за державність України в першій половині ХХ ст.Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією українського народу.

 

Для довідки:

Рекрут Валерій Пилипович – кандидат історичних наук, заступник директора Вінницької філії Центру дослідження історії Поділля Інституту історії НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, член правління Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Почесний краєзнавець України.

Народився 7 січня 1948 р. в м. Баку (Азербайджан) в родині військовослужбовців. У 1957-1998 рр. проживав у м. Гайсин, де закінчив 11 класів міської школи № 4 та згодом працював в системі споживчої кооперації. За період роботи в 1971-1998 рр. обіймав керівні посади на комбінаті кооперативної промисловості, обирався головою правління Гайсинської райспоживспілки тощо.

Протягом 1998-2013 рр. працював на посаді заступника голови правління Вінницької облспоживспілки, обирався головою облвиконкому профспілки працівників споживчої кооперації. У 2004-2012 рр. працював викладачем та очолював відділ дослідження історії кооперації Вінницького кооперативного інституту.

Автор 8 монографій (частина в співавторстві з О. Реєнтом, В. Подоляном, К. Завальнюком). Член авторських колективів із написання наукових досліджень з історії споживчої кооперації України та Вінницького кооперативного інституту. Упорядник 2 книг праць Й. Волошиновського. Автор близько 200 науково-краєзнавчих статей.

суботу, 3 вересня 2022 р.

Пісні Явдохи Зуїхи!


 

Пісні лунають, квітнуть рушники –

Святині наші, обереги роду,

Живуть між нас і житимуть віки,

Нема на них ні старості, ні моди.

Ж. Дмитренко

 

Пісні Явдохи Зуїхи / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; запис Гната Танцюри ; передм., примітки, наук. ред. М. К. Дмитренко ; ред. нотних матеріалів Л. О. Єфремова. – Київ : Літера ЛТД, 2021. – 784 с. – (Скарби українського фольклору).

 

Нещодавно краєзнавчий фонд поповнився новим краєзнавчим виданням «Пісні Явдохи Зуїхи» (2021) – це перший том у серії «Скарби українського фольклору».Наразі серія «Скарби українського фольклору» складається з трьох томів:

І том — «Пісні Явдохи Зуїхи», зібрані видатним фольклористом Гнатом Танцюрою пісні у виконанні Явдохи Зуїхи;

ІІ том — «Українські народні nісні в записах Гната Танцюри» продовжує видання спадщини Гната Танцюри. Це зібрана ним унікальна колекція пісенного фольклору різних жанрів. До тому включено також опис обряду весілля, записаний Танцюрою в селі Зятківцях на Вінниччині;

ІІІ том — «Українські народні казки», – це найповніша сучасна науково-популярна збірка українських народних казок різних жанрів у записах XIX – початку XXI ст.

Серія «Скарби українського фольклору» є доповненим не друкованими раніше творами перевиданням серії «Українська народна творчість».

 


Збірка «Пісні Явдохи Зуїхи» містить пісенний репертуар співачки з Поділля Явдохи Сивак, що його зафіксував фольклорист-аматор, учитель Гнат Трохимович Танцюра у старовинному селі Зятківцях Гайсинського району Вінницької області. Збирачеві належить і перша спроба упорядкування рукописної збірки вибраних пісень Явдохи Зуїхи, що містила 560 зразків (з мелодіями) – половину її пісенного репертуару.

Гнат Трохимович Танцюра

Видання покликане повернути в інформаційний простір України унікальне зібрання українських пісень.

Структуру книги збережено. У передмовах по-новому, повніше висвітлено життя й пісенне багатство Явдохи Зуїхи. Збірка має такі основні розділи: календарно-обрядові пісні, весільні, родинно-побутові, балади, історичні та соціально-побутові пісні. Усередині цих розділів тексти об’єднано в певні тематичні чи жанрові групи й відміни, що мають свою смислову послідовність у порядку розміщення пісень.

Збережено діалектні особливості мови співачки та стильову й мовну специфіку нарису Г. Танцюри про Явдоху Зуїху.

Видання розраховане на фольклористів-науковців, культурологів, викладачів, усіх, хто цікавиться українською усною народною творчістю, та для широкого кола читачів.

 

Для довідки:

Євдокія Микитівна Сивак, більше відома як Явдоха Зуїха народилася 1 березня 1855 р. у с. Кущинці Гайсинського району в кріпацькій родині. 

В підліткові роки ходила на заробітки, служила у багатіїв як нянька та в пана Равського як наймичка.

Володіла феноменальною пам’яттю, хорошим природним голосом і своєрідною манерою виконання. Фольклорист Гнат Танцюра записав зі слів Явдохи 1008 народних пісень, близько 400 прислів’їв і приказок, 156 казок та інші фольклорно-етнографічні матеріали. Її пісенний репертуар опублікований окремою збіркою.

Померла Євдокія Микитівна 19 січня 1935 року. Прожила вона 80 років, з них у Кущинцях 22 роки, в Гнатівці – 33 і в Зятківцях – 25. На її могилі і досі зеленіє посаджений Г. Танцюрою барвінок.

Цікавий факт: навіть сьогодні в Зятківцях на Вінниччині, де жила Явдоха Зуїха, люди її пам’ятають і навіть називають на її честь самогонку «зуївкою». В рідному селі існує навіть маленький музей видатної фольклористки.

Іменем Явдохи Зуїхи названо вулицю в Зятківцях. У с. Кущинцях 2005 року встановлено оригінальний пам’ятник народній співачці (скульптор П. Лантух). На могилі Явдохи Зуїхи в Зятківцях установлена меморіальна плита.