Шукати в цьому блозі

пʼятницю, 20 квітня 2018 р.

До Всесвітнього дня книги та авторського права

«Електронні повнотекстові краєзнавчі бази Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва», «Літературна Вінниччина», «Історико-краєзнавчі дослідження у світлі авторського права»
«Якщо стара книгозбірня була джерелом, до якого йшли всі спраглі знань, то нова – це водогін, що розносить живильну вологу по домівках». Ці слова одного з найвидатніших бібліотечних діячів США Мелвіла Дьюї (1851–1931) стали надзвичайно актуальними для ХХІ століття у зв’язку з розвитком комп’ютерних технологій та впровадження їх в усі сфери життя суспільства, коли потреба в електронній інформації постійно зростає. Свідченням цього є стрімкий розвиток проектів переведення на електронні носії (оцифрування) бібліотечних фондів, що отримали назву цифрових бібліотек. Їх цінність полягає в тому, що вони платно або на безоплатній основі надають доступ до величезного інформаційного масиву у будь-який час і в будь-якому місці, де є комп’ютер і Інтернет.
На сьогодні у світовій системі інтелектуальної власності вже функціонує значна кількість цифрових бібліотек, а також триває подальша активна праця з їх створення. В Україні активне формування електронних ресурсів та електронних бібліотек розпочалося у 90-х роках минулого століття. Цьому сприяли світові тенденції та процес інформатизації нашого суспільства. Було прийнято Закон України від 04.02.98 р. «Про національну програму інформатизації» та цілу низку нормативно-законодавчих актів, на основі яких в державі розпочалася робота щодо створення цифрових бібліотек (або оцифрування окремих розділів бібліотечних фондів великих бібліотек). До цього процесу долучилася і Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, зосередивши основну увагу на створенні власної цифрової бібліотеки краєзнавчих повнотекстових баз окремих розділів фонду, тобто зібрання електронних версій документів, які представлені для користування в онлайновому режимі. На сьогодні це один з основних напрямів роботи відділів краєзнавства та рідкісної і цінної книги. Його мета – збереження унікального краєзнавчого фонду бібліотеки шляхом створення цифрових копій документів та забезпечення доступу до них користувачів. Реалізація проекту оцифрування краєзнавчого фонду бібліотеки планується на довгостроковий термін.
Формування повнотекстової електронної бази краєзнавчого фонду в бібліотеці здійснюється шляхом:
– оцифрування методом сканування документів;
– збереження та використання електронних оригінал-макетів сучасних друкованих видань, що передаються авторами;
– представлення на сайті бібліотеки електронних копій власних видань бібліотеки.
В ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва створено і наповнюється повнотекстова електронна бібліотека, в якій представлено такі розділи:
– «Видання бібліотеки». Повнотекстова база краєзнавчих видань бібліотеки налічує понад 150 електронних копій;
– «Літературна Вінниччина»;
– «Історико-краєзнавчі дослідження»;
– «З фонду рідкісних та цінних видань».
Всі матеріали складових цифрової бібліотеки знаходяться у вільному доступі, надається можливість їх роздруку матеріалів або копіювання на електронні носії інформації.
Співробітники відділу краєзнавства працюють над поповненням таких розділів цифрової бібліотеки:
– «Літературна Вінниччина»;
– «Історико-краєзнавчі дослідження»;
– «Часописи Поділля початку 20 ст.».
У 2014 р. спільно з обласною організацією Національної спілки письменників України розпочато створення електронної бібліотеки «Літературна Вінниччина» (на веб-сайті Бібліотеки – http://www.library.vn.ua/includes/literatyrna_vinnutchuna), яка є надзвичайно актуальною для поціновувачів творчості вінницьких письменників. Основна мета цієї електронної повнотекстової бази:
 популяризація літературних творів письменників Вінниччини;
забезпечення рівних можливостей безкоштовного доступу користувачів до творів вінницьких письменників за допомогою Інтернет мережі;
надання користувачам якісно нових можливостей роботи з інформаційним ресурсом ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва;  
створення електронних копій друкованих документів для збереження культурної спадщини Вінниччини, що  знаходиться у фонді бібліотеки та у членів Вінницької обласної організації НСПУ й запобігання фізичного зносу документів;
підвищення ефективності використання документів, розкриття фонду бібліотеки;
створення можливості працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам.
Останніми роками на Вінниччині значно активізувалися історико-краєзнавчі дослідження, до яких долучаються як вчені-історики, так і краєзнавці-аматори; розширюється репертуар краєзнавчих видань. З метою забезпечення якнайширшого доступу до повних текстів цих видань через Інтернет 2015 р. було прийнято рішення щодо здійснення їх оцифровування, тобто створення на веб-сайті ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва розділу «Історико-краєзнавчі дослідження» (на веб-сайті Бібліотеки – http://www.library.vn.ua/includes/istoruko_kraeznavch_doslidgenia). Мета проекту:
на договірній основі популяризувати історико-краєзнавчі дослідження науковців і краєзнавців;
забезпечити безкоштовний доступ користувачів до повнотекстових видань науковців, дослідників краю за допомогою Інтернет-мережі;
зберігати культурну спадщину Вінниччини, що знаходиться у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, у членів Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України;
запобігти фізичному зносу документів;
підвищити ефективність використання документів та ширше розкрити фонд бібліотеки;
надати можливість працювати одночасно з одним і тим же документом багатьом користувачам.
Була розроблена відповідна документація, вироблено умови співробітництва Бібліотеки з авторами, які викладено в індивідуальних договорах.

Працівники відділу краєзнавства постійно відслідковують вихід з друку нових праць вінницьких науковців, залучають їх до співпраці у наповненні оцифрованих колекцій новими дослідженням та забезпечення доступу до них широкого загалу через Інтернет.
Новітні комп’ютерні технології сьогодні дають можливість зберегти для нащадків безцінний фонд періодичних видань Поділля початку ХХ ст. Процес оцифрування цього фонду працівники краєзнавчого відділу розпочали у 2016 р. Зроблено лише перші кроки, тож цей процес ще потребує вивчення, удосконалення.

суботу, 14 квітня 2018 р.

Знати правду - завжди на часі. Завжди - актуально!
Нове видання напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Друга світова війна не має собі рівних за нелюдською жорстокістю, кількістю жертв як серед військовослужбовців, так і цивільного населення. вона обірвала життя десятків мільйонів людей, стільки ж - покалічила. її трагічне відлуння відчуватиметься ще досить довго. особливо в Україні, де пролито стільки безневинної крові та гірких сліз, спричинено стільки горя, зокрема, на Поділлі, під яким у цій праці розуміється територія сучасних Вінницької та Хмельницької (до 1954 року - Кам'янець-Подільської) областей, а також Монастирищенського району Черкаської області, який до 1954 року перебував у складі Вінниччини.

Отож, опираючись на базові принципи історичного пізнання (історизму, науковості, об'єктивності, системності, всебічності, критичного підходу до аналізу джерельного матеріалу), перегорнемо відомі і невідомі сторінки історії Вінниччини та Хмельниччини доби нацистського нашестя у монографії Гальчак, Сергій Дмитрович. Поділля в роки Другої світової війни (1939-1945) : монографія / С. Гальчак ; Укр. академія іст. наук [та ін.]. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. - 656 с. - Бібліогр.: с. 599-640.