Шукати в цьому блозі

середу, 28 жовтня 2020 р.


Подарунок від Валерія Рекрута

                Автор – кандидат історичних наук, заступник директора Вінницької філії Центру дослідження історії Поділля, Почесний краєзнавець України, автор понад 200 наукових праць.
            Рекрут, В. П. Нариси життя Гайсинщини. Українська революція (1917–1921 рр.): Події. Особи. Роздуми. Кн. ІІ : Боротьба за державність України в роки гетьманату та становлення директорії УНР / В. П. Рекрут ; НАН України, Ін-т історії України, Вінниц. філ. Центру дослідж. історії Поділля при Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. Івана Огієнка [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 844 с., іл.

У нарисі з історії Гайсинщини під час боротьби за державність України в роки Гетьманату та становлення директорії УНР висвітлено перебіг революційних подій та повсякденне життя населення краю. Простежено суспільно-політичні й соціально-економічні зміни, показано особливості громадського життя різних національних та соціальних верств населення, відображено настрої й очікування мешканців краю. Окрему увагу приділено розвитку національно-культурної, освітньої та торгівельної сфери Гайсинщини, участі у цих процесах кооперативів і земських організацій.