Шукати в цьому блозі

вівторок, 16 лютого 2010 р.

Нові краєзнавчі видання

що надійшли до Вінницької ОУНБ ім. Тімірязєва у 2009 році
1.   Вінниця : історичний нарис / голов. ред. : А. М. Подолинний. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. 304 с. : іл., фото.

Ця книга про історію Вінниці від заснування до сьогодення. Минуло понад сорок років після останнього такого видання. Матеріал поданий за періодами розвитку Вінниці, які знаменувалися певними історичними подіями, У кожному розділі висвітлені соціальні та економічні умови, розвиток культури, архітектурні особливості періодів історії міста.
2.    Царенко, С.   Вінниця : погляд у минуле : фотоальбом / С. Царенко,  В. Козюк ; ред. : Л.Коваль; пер. з пол. : В.  Куделя ; пер. з англ. : В. Волос ; пер. з нім. : С. Балашова. К. : Оранта, 2008. 256 с. : фото.

До книги-альбому про Вінницю зібрано найвиразніші фотолистівки, стародруки та світлини вагомого історичного значення та відповідної колекційної цінності. Історичний нарис та ілюстрації взаємодоповнюють розповідь про минуле, що розрахована на широке коло читачів.
Переважна більшість матеріалів - з колекцій авторів.3.  Вінниччина: минуле та сьогодення.  Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 22 жовт. 2009 р. : до 360-річчя утворення української козацької держави / Вінниц. краєзнав. т-во "Поділля" ; відп. ред.  Ю. А. Зінько. – Вінниця : О. Власюк, 2009. – 582 с.


У збірнику матеріалів конференції містяться результати наукових досліджень істориків-краєзнавців Поділля.


Автори статей досліджують різноманітні проблеми історії подільського краю. В окремих публікаціях у науковий обіг вводяться досі невідомі історичні дані.


4.  Вінниччина туристична : краєзн. довід. / Управління культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; упоряд.  О. І. Кізян ; ред.   М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2009. – 432 с.

У довіднику представлена інформація про найбільш привабливі туристичні куточки Вінниччини, археологічні, архітектурні, історичні пам'ятки, віковічні народні традиції, обряди, звичаї та подані відомості про видатні постаті, що складають золотий фонд нашого краю.
Чимало уваги приділено опису унікальних природних перлин Вінниччини, неповторних пам'яток садово-паркового мистецтва.


5. Денисик, Г. І.  Природа Вінниччини : навч. посіб. для серед. шк. / Г. І. Денисик. Вінниця : Консоль, 2008. 136 с. : іл.

Вінниччина – край зелених дібров і золотих нив. Природа тут чарівна, історія багата героїчними подіями, господарство розвинуте. Саме її оригінальним історико-географічним об’єктам присвячена ця книга. На думку авторів, вона стане своєрідним путівником у чарівний світ східноподільської природи, частково історії та архітектури, що є основою для розвитку тут рекреації і туризму. 


6. Яцентюк, Ю.В.  Природа міста Вінниці / Ю. В. Яцентюк. Вінниця : Едельвейс і К, 2008. 128 с. : іл.


У книзі розглянуто особливості первісних компонентів природи та ландшафтних комплексів сучасної території Вінниці, історію її господарського освоєння людиною та антропогенні зміни природи міста. Також охарактеризовано зелені насадження та природно-заповідні об'єкти міської території.


7. Гудзевич, А.В. Заповідні куточки Вінниці / А. В. Гудзевич.
Вінниця : Данилюк В. Г., 2008. 84 с. : карти, табл., фото. (Б-чка вінничанина).


Даний  посібник — ще одна спроба «відкриття» місцевим краєзнавцем унікальних за своїм походженням та виконуваними функціями місць Вінниці. Тут читача очікує знайомство з історич­ним минулим та непростим сьогоденням природних та рукотворних заповід­них скарбів рідного міста.


Видання насичене добротними картами існуючих природозаповідних та пропонованих до охорони об'єктів і територій.


8. Східне Поділля в добу Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 р.
грудень 1918 р.) : зб. док. і матеріалів / Краєзн. т-во "Поділля" ; упоряд. : К. Завальнюк, Т. Стецюк. Вінниця : О. Власюк, 2008. 208 с. : іл.Книга містить документи із фондів Державного архіву Вінницької області, в яких розкривається соціально-політичие та економічне стано­вище Східного Поділля в період березня 1917 р. - грудня 1918 р. (доба   Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського).

9. Завальнюк, К.В.  Незламні. Ямпільці в обороні державності: 1917-1925   / К. Завальнюк, С. Борсуковський ; Іст. клуб "Холодний Яр". Вінниця : Книга-Вега, 2009. 228 с.: іл.


У книзі розкриваються нові та маловідомі сторінки національно-виз­вольних змагань на Ямпільщині періоду 1917-1925 рр. У ній також читач знайде біографії багатьох визначних діячів, які брали участь у тих подіях, чимало світлин та документів, що підтверджують невмирущість прагнен­ня українського народу до волі.


10. Дорош, М. Н.  Запланований мор. Публіцистика. Документи / М. Н. Дорош. Вінниця : О. Власюк, 2008. 316 с.


Дана книга є свідченням болю і скорботи голодних 1932-1933 років на благодатній Хмільницькій землі, що на Вінниччині. Майже 25 тисяч земляків забрав у небуття страшний людомор у цьому краї. На основі багаторічного збо­ру документів, матеріалів, спогадів очевидців і учасників трагедії, автор розкриває «білу пляму» злочинів більшовиць­кого режиму. І це є даниною нам'яті мільйонам українських селян, які загинули мученицькою смертю від голоду у багатій на хліб державі.


11. Вінницький обласний художній музей : альбом / кер. проекту С. М. Василюк. Вінниця : Консоль, 2008. 152 с.: кол. іл.

Даний альбом репрезентує частину колекції живопису з фондів Вінницького обласного художнього музею, яку обрано першочерговим об’єктом нашої уваги не випадково – це одна з найбільш значних, унікальних, історично обумовлених музейних збірок країни.


В альбомі представлено близько 140 кращих зразків західно-європейського, російського, українського живопису ХVІІ – ХХІ ст., що відображають складні історичні аспекти формування колекції музею.


12. Крістіна Жілінскайте. Живопис  : альбом. Вінниця : Консоль, 2008. 32 с. : кол. іл. (Митці Вінниччини).


Даний альбом містить картини вінницької художниці Крістіни Жілінскайте, члена Національної спілки художників України, яка спеціалізується в галузі станкового живопису, вітражу та художнього скла. Зробила більше десяти персональних виставок, брала участь більш ніж у тридцяти групових ви­ставках в Україні та за її межами.

13. Ярущак, В.  На отчій хаті голуби : Народознавство / В. Ярущак. Вид. 2-ге, переробл. і доп. Вінниця : Консоль, 2008. 296 с. : портр.

«На отчій хаті голуби» книга, що вміщує розповіді про життя та по­бут подолян - плоть від плоті українського народу. Це книга для усіх, хто зако­ханий в рідний край.


4 коментарі:

 1. Доброго дня, дякую за цікаві видання. А не було би краще не подавати весь список, а надати аннонси та прописати посилання на електронну адресу.???

  ВідповістиВидалити
 2. Доброго дня! Цікаві видання. Будемо активно використовувати.

  ВідповістиВидалити
 3. Дякуємо за інтерес до нашого блогу. Завжди раді допомогти.

  ВідповістиВидалити
 4. Доброго дня! Чи реально десь купити ці книжки? (цікавлять 1,2,4)

  ВідповістиВидалити