Шукати в цьому блозі

понеділок, 3 грудня 2012 р.

Нові краєзнавчі видання


що надійшли до Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва 
у 2012 році

1. Синьоводська битва 1362 року - визначальна подія в історії України : матеріали міжн. наук. конференції (м.Хмільник Вінниц. обл., 24 квіт. 2012 р.) / відп. ред. С. Д. Гальчак. - Вінниця : Вид. Балюк І.Б., 2012. - 212 с.

В даному виданні зібрані матеріали міжнародної наукової конференції "Синьоводська битва 1362 року – визначальна подія в історії України", яка відбулася в м.Хмільнику 24 квітня 2012 р.

2. Завальнюк, К.В. Яків Гальчевський у документах епохи / К.В. Завальнюк, Т.В. Стецюк ; Краєзн. т-во "Поділля", Іст. клуб "Холодний Яр". - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. - 224 с. : фотогр.


Однією з найпомітніших постатей національно-визвольних змагань українського народу 20-х років ХХ ст. був уродженець с. Гута-Літинська (нині с. Малинівка теперішнього Літинського району) Яків Васильович Гальчевський – повстанський отаман, полковник Армії УНР, командуючий Подільською повстанською групою та усіма повстанськими силами Правобережної України. Тому у цій книзі розміщені документи із фондів Державного архіву Вінницької області, які доповнюють та уточнюють біографію, а також відомості про його діяльність. Видання розраховане на науковців, студентів-істориків, краєзнавців та інших, хто цікавиться історією свого краю.

3. Подвиг землі Подільської : альбом / К. Висоцька [та ін.] ; Він обл. краєзнав. музей. - Вінниця : Консоль, 2011. - 28 с. : фот. 

Альбом змальовує палітру подій Великої Вітчизняної війни на території Вінницької області. Розповідає про трагічні сторінки історії рідного краю. Адже для нинішнього та наступних поколінь важливим є збереження пам'яті про ті трагічні події, про життя і подвиг тих, хто творив історію і врятував світ. Видання збагачене ілюстраціями та містить багатий краєзнавчий матеріал.

4. Невловимий Саша Жалов : розповідь доньки партизана: до 100-річчя від дня народження партизана-героя Максима Сергійовича Корнійчука / авт. текст М. М. Пирогова ; упорядкув. Ю. П. Нагорний. - Вінниця : Данилюк В.Г., 2011. - 144 с. : іл. - (З історії другої партизанської бригади). 

Книга розкриває нові сторінки з історії підпільно-партизанської боротьби з німецького-фашистськими загарбниками на Вінниччині в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Її автор Майя Максимівна Пірогова (Корнійчук) присвятила своє  життя відстоюванню та оприлюдненню повної правди подвигів її батька та його сподвижників, сотень партизанів Другої партизанської бригади.

5. Загородній, І.М. Втрачені покоління / І. Загородній. - Вінниця : Консоль, 2012. - 848 с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 834-846. 

В даному історичному виданні автор розкриває найбільш трагічні сторінки життя українського народу впродовж ХХ ст. На основі здобутих знань, викладає передумови й причини більшовицької революції. Він акцентує увагу читача на джерелах формування кадрового складу радянських спецслужб. Великий розділ праці І. Загороднього присвячений державному тероризму як методу управління державою. На сторінках його праці багато людей, долі яких тісно переплелися з долею країни. Загалом це книга про людей і для людей, для відновлення і збереження в людській пам'яті нашої історії.

6. Роговий, О.І. Соб : краєзнавчі нариси / О. Роговий. - Вінниця : Вид. Балюк І.Б., 2012. - 76 с. : іл.

У даній книзі розповідається про найбільшу притоку Південного Бугу – річку Соб. Книга поділена на п'ять частин, в яких розповідається про гідрографічний опис річки, історію та пам'ятки старовини. Ця книга для тих, хто цікавиться своїм рідним краєм.

7. Сокіл, В.Ф. Кальник - село подільське : іст.-краєзн. нарис / В.Ф. Сокіл. - Вінниця : Вінницька газета, 2011. - 412 с. : фотогр.

Нова книга Віктора Сокола – це чергова цікава розповідь про одне з сіл Іллінецького району. Книга написана у популярній формі і вона легко розкриває зміст своїх сторінок всім мешканцям с. Кальник, а заодно й численним краєзнавцям, вчителям і школярам. Матеріал цієї книги розкривають причини і наслідки геноциду українського народу в 1933 році, фашистські екзекуції періоду Другої світової війни. Автор широко представив у книзі видатного національного героя, звитяжного наказного гетьмана, натхненника Кальницького полку Івана Богуна. Важливість цієї книги дещо більша від того, що в ній закладено як інформаційний зміст. А саме у тому, що люди не байдужі до результатів свого життя, своєї долі і смислу існування як такого. Книга і її автор демонструють, що є люди, які мислять про село, і про Батьківщину, і про те, як нам жити у цьому світі в майбутньому.


8. Пам'ятки історії та культури Вінницької області : словникова частина / упоряд. Ю. А. Зінько [та ін.]. - Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. - 400 с. : кол. іл., табл.


У даному виданні подано перелік пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування Вінницької області. Праця є результатом підготовчого етапу створення “Зводу пам'яток історії та культури України” по Вінницькій області. Наступним етапом роботи над “вінницьким” томом “Зводу” має стати написання статей про кожну пам'ятку історико-архітектурної спадщини України.
Книга насичена кольоровими фотографіями та таблицями і розрахована на широке коло читачів, які цікавляться історією подільського краю.

9. Вінницькі Мури. Погляд крізь віки : матеріали міжнар. наук. конф. "Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть" 9-10 верес. 2010 р. / Він обл. краєзнав. музей ; наук. ред. Вікторія Колесник. - Вінниця : Розвиток, 2011. - 512 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Матеріали конференції представлені в цій книзі у хронології історичних подій. Важливим доповненням до текстів є численні ілюстрації – світлини, поштові листівки, літографії, плани і документи з музейних, архівних і приватних колекцій.
Окремий блок збірника становлять репродукції картин учасників історико-мистецького проекту “Вінницькі Мури – погляд крізь віки”.

10. Подільські джерела : альманах. № 2. Шалом, Віннице! / голов. ред. Л. М. Загородня. - Вінниця : ПРАДА АРТ, 2012. - 208 с. : іл. 

«Шалом, Віннице!» – черговий номер регіонального альманаху “Подільські джерела”, присвячений історії однієї з найбільших етнічних груп, представники якої з дівніх-давен проживали на території Поділля, – єврейської. Зі сторінок альманаху ви дізнаєтесь багато цікавого про історію, традиції, культуру та вірування наших співвітчизників.

11. Кучер, В.А. Н.И. Пирогов: уроки истории (врач, хирург, учёный, педагог, общественный деятель) / В.А. Кучер, Ю.М. Мостовой, Э.М. Ходош ; под ред. Э.М. Ходош ; Винниц. нац. мед. ун-т им. Н.И. Пирогова. - Х. ; Винница, 2012. - 56 с. : портр. 


В анналах людства назавжди залишаться імена людей, які прославилися в тій чи іншій сфері діяльності і тим увійшовши в історію. В медицині до таких великих імен відноситься ім'я М.І. Пирогова. Ця книга розкриває ті сторони життя та діяльності М.І. Пирогова, які стали класичним прикладом професійного та суспільного змісту великого лікаря, педагога та гуманіста. Текст цього видання написаний в захоплюючій формі та містить маловідомі факти про суспільну думку 19-го століття, в якій М.І. Пирогов приймав активну участь.


Немає коментарів:

Дописати коментар