Шукати в цьому блозі

вівторок, 24 листопада 2015 р.

День інформації

Забезпечення вільного доступу до краєзнавчої інформації бібліотеки

(у рамках загальнобібліотечного Дня інформації «Інформаційні права і свободи людини»)

Бібліотеки, інтегруючись у мережеве середовище, використовуючи його інструментарій для надання сучасних послуг користувачам відіграють важливу роль у забезпеченні права людини на вільний доступ до інформації.
Сьогодні ні в кого не викликає сумнівів те, що бібліотечні ресурси повинні стати доступнішими. Адже підвищення рівня доступності інформації підвищить і роль бібліотек як стабілізуючого соціального чинника, що забезпечує соціальну безпеку, соціальну стійкість, вирівнює інформаційні можливості різних категорій населення.
У провідних бібліотеках України, в т.ч. і Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, внаслідок впровадження комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, відкрито нові можливості для реалізації найголовніших напрямків краєзнавчої роботи, зумовило перехід від традиційних до електронних форм роботи, дало змогу розширити репертуар краєзнавчих ресурсів, поліпшити обмін краєзнавчою інформацією, удосконалити зберігання краєзнавчої документної інформації, підвищити доступ до краєзнавчих, бібліографічних ресурсів тощо.
Створення краєзнавчих баз даних, веб-сайтів, дайджестів, віртуальних путівників і представлення їх в локальній чи глобальній мережі, що надає вільний доступ користувача теж сприяє удосконаленню краєзнавчого фонду. Краєзнавчий каталог є головним засобом обміну краєзнавчою інформацією.
Бібліотечні блоги, тематичні сайти, інформаційні портали дають можливість просувати інформаційні продукти та послуги, стають популярним інструментом поширення інформації з питань краєзнавства. Серед них: «Блог відділу краєзнавства», «Вінницький інформаційний портал», «Електронна бібліотека» тощо. Просувають краєзнавчу інформацію і в соціальних мережах Facebook, «ВКонтакте».
Поява повнотекстових електронних краєзнавчих документів та Інтернет призвела до формування інших можливостей у наданні доступу широкому загалу до краєзнавчих ресурсів, до використання в інтерактивному режимі не лише власних, а й «запозичених» краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг, до очевидної ліквідації часового розриву між віднаходженням інформації про документ і його отриманням.
Отже, електронне середовище дає змогу досягти одночасної презентації і краєзнавчих знань (документів, інформації), і результатів краєзнавчої діяльності бібліотеки. А основна місія бібліотеки в тому, щоб сприяти творчому розвитку особистості, наданні вільного доступу до широкого кола інформаційних ресурсів всім, хто потребує цього, впроваджуючи інноваційні форми роботи.
Список використаної літератури:
Краєзнавча діяльність бібліотек : метод. посіб. / підгот.: В.П. Кисельова, З.Х. Мусіна, С.І. Смілянець. – Київ : ЛК Мейкер, 2002. – 208 с.
Кушнаренко, Н.М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н.М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – 502 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
Серова, О. Обеспечение доступности информации – важнейшая задача библиотек / О. Серова // Бібл. вісн. – 2012. – № 5. – С. 4-5, 7.
Слотюк, Г.М. Краєзнавчі продукти бібліотек Вінниччини у мережі інтернет: структурно-видовий склад / Г.М. Слотюк // Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. – Вінниця, 2011. – С. 60-61.

Немає коментарів:

Дописати коментар